TERMENI ȘI CONDIȚII


ATEN?ION?RI

Folosirea site-ului novelmushrooms.ro, implic? acceptarea unor termene ?i condi?ii. NOVEL MUSHROOMS SRL î?i asum? dreptul de a face modific?ri ale acestora, f?r? o notificare prealabila. Versiunea actual? poate fi citit? accesând link-ul „Termeni ?i condi?ii” din josul paginilor site-ului.

Toate informa?iile con?inute în acest site sunt publicate cu scop informativ ?i nu se pot substitui sfaturilor sau prescrip?iilor medicului dumneavoastr? sau a oric?rui personal medical calificat.

Ave?i obliga?ia de a citi cu aten?ie tot prospectul. Dac? ave?i sau crede?i c? ave?i afec?iuni medicale sau suferi?i de vreo boal?, adresa?i-v? de urgen?? medicului dumneavoastr?.

Nu folosi?i informa?iile prezente în aceste pagini cu rolul de a diagnostica sau trata oricare probleme de s?n?tate sau boal? sau de a înlocui medicamentele ?i tratamentele prescrise de personalul medical autorizat.

Produsele sunt avizate pentru punerea lor pe pia?? de c?tre Uniunea Europeana, în conformitate cu legisla?ia în vigoare.

NOVEL MUSHROOMS SRL nu r?spunde de nicio pierdere, cost, cheltuial? sau alt? r?spundere, în cazul în care acestea sunt cauzate în mod direct de nerespectarea termenilor ?i condi?iilor.

Toate produsele prezente pe acest site pot fi comandate în limita stocului disponibil.

NOVEL MUSHROOMS SRL nu î?i asum? responsabilitatea ?i nu poate fi facut? vinovat? pentru pagubele ap?rute prin folosirea în alte modalit??i decât cele recomandate a produselor achizi?ionate prin intermediul acestui site.

Cei care acceseaz?/ viziteaz? site-ul pot face comentarii ?i orice alte comunic?ri: s? transmit? sugestii, idei, întreb?ri sau alte informa?ii, atâta timp cât con?inutul acestora nu este ilegal, obscen, amenin??tor, defaim?tor, nu tulbur? în niciun fel via?a privat? a altor persoane, nu încalc? drepturile de proprietate intelectual?, nu con?ine viru?i, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lan?, mail-uri în mas? sau orice alt? form? de spam.

IDENTIFICAREA COMERCIANTULUI

Acest site este între?inut ?i administrat de SC NOVEL MUSHROOMS SRL. Proprietarul site-ului este SC NOVEL MUSHROOMS SRL.

Date de contact:

SC NOVEL MUSHROOMS SRL cu sediul social în loc. Bucure?ti, str. Subcetate, nr. 41, sector 1, Jud. Bucure?ti, România.

Email: office@novelmushrooms.ro

Tel: +40 735 658 176

Registrul Comer?ului: J40/17289/04.12.2018

CUI: 40247906

IBAN RO43BTRLRONCRT0536941XXX deschis la Banca Transilvania

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul con?inut al site-ului novelmushrooms.ro (imagini, texte, simboluri, elemente de grafic?, script-uri, programe ?i alte date) este proprietatea novelmushrooms.ro ?i este ap?rat de legea drepturilor de autor ?i de legile privind proprietatea intelectual? ?i industrial?. Folosirea f?r? acordul novelmushrooms.ro a oric?ror elemente enumerate mai sus se pedepse?te conform legilor în vigoare.

Pentru orice sesizare legat? de drepturile de autor v? rug?m s? ne contacta?i la adresa: office@novelmushrooms.ro .

POLITICA PRE?URILOR PRODUSELOR

Disponibilitatea ?i/sau pre?ul produselor prezente pe site-ul novelmushrooms.ro se poate actualiza periodic, cump?r?torul luând la cuno?tin?? de orice modific?ri prin accesarea site-ului.

MODALIT??I DE PLAT?

Pentru achizitionarea de produse de pe site-ul novelmushrooms.ro, ave?i la dispozi?ie 2 modalit??i de plat?:

a) Plata ramburs la primirea coletului: se va achita contravaloarea comenzii la curier în momentul primirii coletului la adresa specificat? de client.

b) Plata online cu cardul: se poate realiza plata online cu cardul, în condi?ii de siguran?? deplin?.

Plata se realizeaz? în condi?ii de siguran?? maxim? prin intermediul serviciului de pl??i: eBTpay, f?r? a se percepe vreun comision suplimentar.

Sunt acceptate la plat? toate cardurile Visa (emise sub siglele Visa ?i Visa Electron) ?i MasterCard (emise sub siglele MasterCard, Maestro ?i Cirrus) care au drept de utilizare pe Internet.

În momentul în care este selectat? metoda de plat? online cu cardul, ve?i fi direc?ionat c?tre o pagin? securizat? a procesatorului de pl??i unde ve?i introduce datele cardului cu care efectua?i plata. Aceste date sunt confiden?iale ?i vor fi procesate direct de c?tre banca emitent? a cardului dumneavoastr?.

Pentru plata cu cardul, tranzac?ia va ap?rea pe extrasul de cont cu numele novelmushrooms.ro.

Rambursarea/ restituirea tranzac?iei:

Produsul returnat trebuie s? fie în aceea?i stare în care a fost livrat (în ambalajul original, cu sigiliul intact, cu toate accesoriile ?i documentele care l-au înso?it). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de c?tre client. Rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 zile lucr?toare de la acceptarea returului.

Pentru comenzile pl?tite cu cardul, suma va fi returnat? pe acela?i card utilizat la tranzac?ionare, în decurs de maxim 14 zile de la acceptarea returului.

Dac? produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca ?i nou, ne rezerv?m dreptul de a refuza returul sau a solicita o sum? de bani pentru readucerea produsului în stadiul ini?ial.

În cazul unor promo?ii speciale, în cadrul c?rora clientul prime?te un produs gratis în func?ie de comanda ini?ial?, se vor returna toate produsele, inclusiv cel primit cadou din partea SC NOVEL MUSHROOMS SRL, nu doar cele comandate de c?tre client.

Dac? oricare dintre clauzele de mai sus va fi g?sit? nul? sau nevalid?, indiferent de cauz?, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. În momentul cump?r?rii ?i lans?rii comenzii, clientul accept? f?r? obiec?iuni condi?iile ?i termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceea?i cu un contract valabil încheiat.

Pute?i solicita returul produselor în urm?toarele situa?ii:

a) Produsul nu corespunde specifica?iilor de pe site-ul www.novelmushrooms.ro;

b) Produsul prezint? defec?iuni de transport: spart sau desf?cut;

c) Produsele v-au fost livrate gre?it sau nu corespund cantit??ii conform facturii.

În cazul storn?rii comenzilor cu Retur, costul de transport nu se storneaz?.

Costul transportului pentru retur este suportat de catre client.

Toate sesiz?rile privind returnarea produselor trebuie f?cute în maximum 48 de ore de la primirea coletului, pe adresa de e-mail office@novelmushrooms.ro .

METODE ?I CONDI?II DE LIVRARE:

Produsele comandate se livreaz? în toat? ?ara, prin intermediul serviciului de curierat contractat de catre SC Novel Mushrooms SRL. Coletul dumneavoastr? va fi livrat prin curier în termen de 2-4 zile lucr?toare dup? validarea comenzii. Produsele se afl? în ambalajul original, sigilat, al produc?torului.

Nu exist? comand? minim? pentru achizi?ionarea produselor de pe site-ul novelmushrooms.ro.

Pentru toate comenzile se aplic? un cost de transport cu o valoare de 20 RON (tva inclus). În cazul în care valoarea comenzii este mai mare de 370 RON, transportul este GRATUIT .

În cazul storn?rii comenzilor cu Retur, costul de transport nu se storneaz?.

Timpul de livrare al coletului poate varia fa?? de acest interval în func?ie de disponibilitatea stocului de produse sau a perioadelor de s?rb?tori legale.

Acest website folose?te, de asemenea, cookie-uri, despre care pute?i afla mai multe accesând link-ul Politic? de utilizare a cookies.

ATEN?ION?RI

Folosirea site-ului novelmushrooms.ro, implic? acceptarea unor termene ?i condi?ii. NOVEL MUSHROOMS SRL î?i asum? dreptul de a face modific?ri ale acestora, f?r? o notificare prealabila. Versiunea actual? poate fi citit? accesând link-ul „Termeni ?i condi?ii” din josul paginilor site-ului.

Toate informa?iile con?inute în acest site sunt publicate cu scop informativ ?i nu se pot substitui sfaturilor sau prescrip?iilor medicului dumneavoastr? sau a oric?rui personal medical calificat.

Ave?i obliga?ia de a citi cu aten?ie tot prospectul. Dac? ave?i sau crede?i c? ave?i afec?iuni medicale sau suferi?i de vreo boal?, adresa?i-v? de urgen?? medicului dumneavoastr?.

Nu folosi?i informa?iile prezente în aceste pagini cu rolul de a diagnostica sau trata oricare probleme de s?n?tate sau boal? sau de a înlocui medicamentele ?i tratamentele prescrise de personalul medical autorizat.

Produsele sunt avizate pentru punerea lor pe pia?? de c?tre Uniunea Europeana, în conformitate cu legisla?ia în vigoare.

NOVEL MUSHROOMS SRL nu r?spunde de nicio pierdere, cost, cheltuial? sau alt? r?spundere, în cazul în care acestea sunt cauzate în mod direct de nerespectarea termenilor ?i condi?iilor.

Toate produsele prezente pe acest site pot fi comandate în limita stocului disponibil.

NOVEL MUSHROOMS SRL nu î?i asum? responsabilitatea ?i nu poate fi facut? vinovat? pentru pagubele ap?rute prin folosirea în alte modalit??i decât cele recomandate a produselor achizi?ionate prin intermediul acestui site.

Cei care acceseaz?/ viziteaz? site-ul pot face comentarii ?i orice alte comunic?ri: s? transmit? sugestii, idei, întreb?ri sau alte informa?ii, atâta timp cât con?inutul acestora nu este ilegal, obscen, amenin??tor, defaim?tor, nu tulbur? în niciun fel via?a privat? a altor persoane, nu încalc? drepturile de proprietate intelectual?, nu con?ine viru?i, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lan?, mail-uri în mas? sau orice alt? form? de spam.

IDENTIFICAREA COMERCIANTULUI

Acest site este între?inut ?i administrat de SC NOVEL MUSHROOMS SRL. Proprietarul site-ului este SC NOVEL MUSHROOMS SRL.

Date de contact:

SC NOVEL MUSHROOMS SRL cu sediul social în loc. Bucure?ti, str. Subcetate, nr. 41, sector 1, Jud. Bucure?ti, România.

Email: office@novelmushrooms.ro

Tel: +40 735 658 176

Registrul Comer?ului: J40/17289/04.12.2018

CUI: 40247906

IBAN RO43BTRLRONCRT0536941XXX deschis la Banca Transilvania

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul con?inut al site-ului novelmushrooms.ro (imagini, texte, simboluri, elemente de grafic?, script-uri, programe ?i alte date) este proprietatea novelmushrooms.ro ?i este ap?rat de legea drepturilor de autor ?i de legile privind proprietatea intelectual? ?i industrial?. Folosirea f?r? acordul novelmushrooms.ro a oric?ror elemente enumerate mai sus se pedepse?te conform legilor în vigoare.

Pentru orice sesizare legat? de drepturile de autor v? rug?m s? ne contacta?i la adresa: office@novelmushrooms.ro .

POLITICA PRE?URILOR PRODUSELOR

Disponibilitatea ?i/sau pre?ul produselor prezente pe site-ul novelmushrooms.ro se poate actualiza periodic, cump?r?torul luând la cuno?tin?? de orice modific?ri prin accesarea site-ului.

MODALIT??I DE PLAT?

Pentru achizitionarea de produse de pe site-ul novelmushrooms.ro, ave?i la dispozi?ie 2 modalit??i de plat?:

a) Plata ramburs la primirea coletului: se va achita contravaloarea comenzii la curier în momentul primirii coletului la adresa specificat? de client.

b) Plata online cu cardul: se poate realiza plata online cu cardul, în condi?ii de siguran?? deplin?.

Plata se realizeaz? în condi?ii de siguran?? maxim? prin intermediul serviciului de pl??i: eBTpay, f?r? a se percepe vreun comision suplimentar.

Sunt acceptate la plat? toate cardurile Visa (emise sub siglele Visa ?i Visa Electron) ?i MasterCard (emise sub siglele MasterCard, Maestro ?i Cirrus) care au drept de utilizare pe Internet.

În momentul în care este selectat? metoda de plat? online cu cardul, ve?i fi direc?ionat c?tre o pagin? securizat? a procesatorului de pl??i unde ve?i introduce datele cardului cu care efectua?i plata. Aceste date sunt confiden?iale ?i vor fi procesate direct de c?tre banca emitent? a cardului dumneavoastr?.

Pentru plata cu cardul, tranzac?ia va ap?rea pe extrasul de cont cu numele novelmushrooms.ro.

Rambursarea/ restituirea tranzac?iei:

Produsul returnat trebuie s? fie în aceea?i stare în care a fost livrat (în ambalajul original, cu sigiliul intact, cu toate accesoriile ?i documentele care l-au înso?it). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de c?tre client. Rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 zile lucr?toare de la acceptarea returului.

Pentru comenzile pl?tite cu cardul, suma va fi returnat? pe acela?i card utilizat la tranzac?ionare, în decurs de maxim 14 zile de la acceptarea returului.

Dac? produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca ?i nou, ne rezerv?m dreptul de a refuza returul sau a solicita o sum? de bani pentru readucerea produsului în stadiul ini?ial.

În cazul unor promo?ii speciale, în cadrul c?rora clientul prime?te un produs gratis în func?ie de comanda ini?ial?, se vor returna toate produsele, inclusiv cel primit cadou din partea SC NOVEL MUSHROOMS SRL, nu doar cele comandate de c?tre client.

Dac? oricare dintre clauzele de mai sus va fi g?sit? nul? sau nevalid?, indiferent de cauz?, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. În momentul cump?r?rii ?i lans?rii comenzii, clientul accept? f?r? obiec?iuni condi?iile ?i termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceea?i cu un contract valabil încheiat.

Pute?i solicita returul produselor în urm?toarele situa?ii:

a) Produsul nu corespunde specifica?iilor de pe site-ul www.novelmushrooms.ro;

b) Produsul prezint? defec?iuni de transport: spart sau desf?cut;

c) Produsele v-au fost livrate gre?it sau nu corespund cantit??ii conform facturii.

În cazul storn?rii comenzilor cu Retur, costul de transport nu se storneaz?.

Costul transportului pentru retur este suportat de catre client.

Toate sesiz?rile privind returnarea produselor trebuie f?cute în maximum 48 de ore de la primirea coletului, pe adresa de e-mail office@novelmushrooms.ro .

METODE ?I CONDI?II DE LIVRARE:

Produsele comandate se livreaz? în toat? ?ara, prin intermediul serviciului de curierat contractat de catre SC Novel Mushrooms SRL. Coletul dumneavoastr? va fi livrat prin curier în termen de 2-4 zile lucr?toare dup? validarea comenzii. Produsele se afl? în ambalajul original, sigilat, al produc?torului.

Nu exist? comand? minim? pentru achizi?ionarea produselor de pe site-ul novelmushrooms.ro.

Pentru toate comenzile se aplic? un cost de transport cu o valoare de 20 RON (tva inclus). În cazul în care valoarea comenzii este mai mare de 370 RON, transportul este GRATUIT .

În cazul storn?rii comenzilor cu Retur, costul de transport nu se storneaz?.

Timpul de livrare al coletului poate varia fa?? de acest interval în func?ie de disponibilitatea stocului de produse sau a perioadelor de s?rb?tori legale.

Acest website folose?te, de asemenea, cookie-uri, despre care pute?i afla mai multe accesând link-ul Politic? de utilizare a cookies.

Contul meu