POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE


NOVEL MUSHROOMS vă respectă viața privată, prin protecția datelor, securitatea și conformarea cu prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în cele ce urmează ”GDPR”).

Vă păstrăm datele în siguranță.

NOVEL MUSHROOMS a luat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protejarea și securizarea datelor.

Sugestii pentru a vă proteja datele:

 • Utilizarea de parole sigure
 • Păstrarea dispozitivele în siguranță
 • Protejarea împotriva email-urilor spam
 • Protejarea împotriva fraudelor media
 • Protejarea copiilor în mediul online

Acest angajament de respectare a confidențialității vă explică secțiunile care urmează, ce date cu caracter personal colectăm și modul în care utilizăm datele respective.
Datele noastre de identificare sunt următoarele: SC NOVEL MUSHROOMS SRL, Adresă: București, Str. Subcetate, nr.41, sector 1, jud. București, Nr. Registrul Comerțului: J40/17289/04.12.2018, Cod de înregistrare fiscala: 40247906.

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat direct la adresa de email office@novelmushrooms.ro sau
numărul +40 735 658 176.

Politica noastră de confidențialitate cuprinde următoarele informații:

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal includ orice informație prin care poate fi identificată, direct sau indirect, o persoană, de exemplu: nume, email și alte informații de contact, funcția, rezultate ale testelor psihometrice, informații manageriale. De asemenea, poate include date care sunt mai greu atribuite unei persoane, cum ar fi codul de identificare, adresa IP, sau un identificator online (username, etc.).

Care sunt categoriile speciale de date?

“Categoriile speciale de date” sunt date cu caracter personal legate de oricare din următoarele tipuri de date: origine rasială și etnică; opinii politice; credințe religioase, filozofice sau similare; apartenența la sindicate; sănătatea mentală sau fizică; date genetice; date biometrice folosite la identificarea unică a unei persoane fizice (inclusiv poze folosite la identificare); viața sau orientarea sexuală; infracțiuni (reale sau presupuse) sau litigiile pentru orice infracțiune. Romania are, de asemenea, și reguli speciale pentru prelucrarea identificatorilor unici naționali (codul numeric personal). (Pentru claritate, “categoriile speciale de date” erau cunoscute, în trecut, ca, și sunt câteodată numite “date personale sensibile”.)

Ce este prelucrarea?

„Prelucrarea” are un sens foarte larg, și include aproape orice activitate care implică, în orice fel, date cu caracter personal, inclusiv obținerea, vizualizarea, înregistrarea, stocarea și divulgarea acestor date.

Ce este o persoană vizată?

Pentru scopul acestei Politici, o “persoană vizată” este o persoană în viață despre care Novelmushrooms prelucrează date personale. Toate persoanele vizate au drepturi asupra datelor lor personale.

Ce este consimțământul?

„Consimțământul” unei persoane vizate înseamnă orice indicație liber oferită, specifică, informată și clară a dorinței persoanei vizate prin care acesta își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta poate fi furnizată printr-o declarație dată de către persoana vizată, sau printr-o bifa sau soluție opt-in. În particular, consimțământul nu poate fi implicit prin acțiuni sau comportamente. Poți citi mai multe despre consimțământul persoanelor vizate în secțiunea 9.

NOVELMUSHROOMS.RO colectează date cu caracter personal pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în urmatoarele scopuri:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newsletter-e și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca NOVELMUSHROOMS.RO să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 2016/679.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la NOVELMUSHROOMS.RO, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

 1. confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 2. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 4. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul NOVELMUSHROOMS.RO sau a accesării (comandării) produselor/serviciilor NOVELMUSHROOMS.RO, Membrul sau Clientul este de acord cu (îşi dă consimţământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către NOVELMUSHROOMS.RO în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate în Legea 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre NOVELMUSHROOMS.RO, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi companiei NOVELMUSHROOMS.RO date cu caracter personal.


Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către NOVELMUSHROOMS.RO a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către NOVELMUSHROOMS.RO a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Clientul are dreptul de a se opune, colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Pentru exercitarea drepturilor conform Legii 2016/679, Clientul sau Membrul se va adresa NOVELMUSHROOMS.RO, prin orice mijloc de comunicare scrisă.

În cazul în care Clientul opteaza pentru plata online a contravalorii comenzilor, sunt acceptate cardurile VISA si MasterCard, emise de instituțiile bancare, cu condiția că bancile emitente să le fi activat pentru plata online.

NOVELMUSHROOMS.RO nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

Politica de confidențialitate NOVELMUSHROOMS.RO se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. NOVELMUSHROOMS.RO nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

NOVELMUSHROOMS.RO se obligă că datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc., baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție de la prevederile din Legea 2016/679 va face situația în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

Procesatorul/procesatorii de carduri bancare agreat(ți) de catre NOVELMUSHROOMS.RO are(au) dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente, generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzacție, în cazul in care aceasta există.

NOVELMUSHROOMS.RO garantează că datele personale ale unui client/utilizator/membru, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

NOVELMUSHROOMS.RO nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

Acest website folosește, de asemenea, cookie-uri, despre care puteți afla mai multe accesând link-ul Politică de utilizare a cookies.

Scroll to Top